CE - více než jen dvě písmena...

Směrnice, nařízení a požadavky na označování manipulační techniky.

 

Pokyny, normy a předpisy jsou základem pro bezproblémové obchodování v rámci Evropského hospodářského prostoru. Dobré produkty jsou základním předpokladem pro označení CE. Termín CE je zkratkou "Communauté Européenne", což je francouzsky Evropské unie.

 

Technický produkt jako např. vysokozdvižný vozík, nebo ruční paletový vozík, který je uváděn na trh do Evropské unie musí splňovat všechny předpisy, které jsou právě v souladu s používáním v EU. Takový produkt je kompatibilní s EC a může získat značku CE.

 

Tento soulad se posuzuje dle shody s výrobcem. Posouzení musí být provedeno před prvním uvedení na trh (např. prodej) a je potvrzeno vydáním ES prohlášení o shodě. Získání označení CE závisí na složitosti výrobku; například zatímco manuální ruční paletový vozík musí splňovat "pouze" několik požadavků, tak vysokozdvižné elektrické vozíky musí splňovat mnohem více bezpečnostních parametrů. Na certifikaci jsou pak nejsložitější čelní vysokozdvižné vozíky, zdvihací statické plošiny a zakladače.