Výstupní bezpečnostní kontroly

 

Každý výrobek pro Vás pečlivě kontrolujeme

 

Produkty HanseLifter podléhají náročné kontrole vždy před samostatným dodáním, abychom docílili 100% kvality našich služeb. Kromě toho nabízíme kontrolu mechanických strojů, který by měla být prováděna alespoň 1x do roka a kontrolu elektrických strojů, která by se měla provádět 1x za 6 měsíců. Zajistíme kompletní revizi a případný servis