Každý výrobek pro Vás pečlivě kontrolujeme

Produkty HanseLifter podléhají náročné kontrole vždy před samostatným dodáním, abychom docílili 100% kvality našich produktů a služeb.

Kromě toho nabízíme kontrolu mechanických strojů, který by měla být prováděna alespoň 1x do roka a kontrolu elektrických strojů, která by se měla provádět 2x do roka.

Údržba ručních průmyslových vozíků

Každoroční prohlídky zvedacích zařízení (jako jsou paletové vozíky, stohovače nebo zdvihací stoly) probíhají v souladu s předpisem BGG 941 a zahrnují:

  • Obecnou vizuální kontrolu (opotřebení, šroubové spoje, atd.)
  • Kontrolu řízení (ovládací oje, přenos pohybu, ovladatelnost)
  • Testování kol (ložiska kol, šrouby kol, struktura kol)
  • Kontrolu brzd (pokud je k dispozici)
  • Kontrolu podvozku (rám, posun, sváry)
  • Kontrolu hydraulického systému (hladký chod a těsnost při jmenovitém zatížení)